top of page
  • תמונת הסופר/תאיתן

Paccha-bhumika - הדרשה אודות תפילה ללידה בעולמות שמיימים

באחד מן הימים, המבורך שהה קרוב לנלאנדה (Nalanda) בחורשת המנגו אשר בפואריקה (Pavarika). אסיבאנדהאקפוטה (Asibandhakaputta), ראש אחד הכפרים שם פעמיו אל המבורך, ובהגיעו אליו, לאחר קידה, התיישב לצידו. בעודו ישוב לצידו, פנה למבורך: ״הברהאמינים של הארצות המערביות, אדוני - אלו הנושאים כדי מים, הלובשים עיטורי צמחי-מים, המיטהרים במים והסוגדים לאש - יכולים לקחת את רוחו של אדם מת, להעלות אותה ולשלוח אותה לגן עדן.

אך לבטח המבורך, ראוי ומואר בידי-עצמו, יכול להביא לכך שכל העולם, בהתפרקות הגוף, לאחר המוות, יופיע ביעד טוב, בעולם שמיימי״.


״ובכן, ראש כפר נכבד, אציג לך שאלה בנושא. השב כפי שאתה רואה לנכון. ישנו המקרה בו אדם הנוטל-חיים, גונב, מתענג ביחסי-אישות בלתי-ראויים; המשקר, הדובר דיבור מפלג, דיבור צורם ודברי סרק; חמדן, נושא מחשבות זדון ואוחז בהשקפות-שגויות.

ואז קהל ענק של אנשים שנאספו והתקהלו היו מקיפים את האגם, מתפללים, מהללים ועם ידיהם צמודות מונחות מעל ליבם אומרים: ׳מי יתן ואדם זה, לאחר התפרקות הגוף, לאחר המוות, יופיע ביעד טוב, בעולם שמיימי!׳. האם אתה סבור שאותו אדם - בעקבות תפילותיהם, שבחיהם של אותו קהל גדול של אנשים - יופיע לאחר התפרקות הגוף, לאחר המוות, ביעד טוב, בעולם שמיימי?״


״לא, אדוני״


״נניח ואדם היה משליך סלע גדול אל תוך אגם מים עמוק, וקהל ענק של אנשים שנאספו והתקהלו היו מקיפים את האגם, מתפללים, מהללים ועם ידיהם צמודות מונחות מעל ליבם אומרים: ׳הו סלע - עלה מתוך המים! הו סלע - צוף למעלה! הו סלע - צוף אל החוף!׳. האם אתה סבור שאותו סלע - בעקבות התפילות, דברי ההלל וההקפות של קהל גדול זה של אנשים - היה עולה, צף ומגיע אל החוף?״


״לא, אדוני״


״כך המקרה בנוגע לכל אדם הנוטל-חיים, גונב, מתענג ביחסי-אישות בלתי-ראויים; המשקר, הדובר דיבור מפלג, דיבור צורם ודברי סרק; חמדן, נושא מחשבות זדון ואוחז בהשקפות-שגויות. אף אם קהל ענק של אנשים שנאספו והתקהלו, היו מתפללים, מהללים, ועם ידיהם צמודות מונחות מעל ליבם אומרים: ׳מי יתן ואדם זה, לאחר התפרקות הגוף, לאחר המוות, יופיע ביעד טוב, בעולם שמיימי!׳ - עדיין, לאחר התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא יופיע-מחדש בחוסר-כל, ביעד רע, בעולמות הנמוכים של הגיהנום.״


״אמור לי כעת דעתך: ישנו המקרה בו אדם נמנע מנטילת-חיים, נמנע מגניבה, נמנע מיחסי-אישות בלתי-ראויים; נמנע משקר, אינו דובר דיבור מפלג, דיבור צורם או דברי סרק; אינו חמדן ואינו נושא מחשבות זדון או אוחז בהשקפות-שגויות. ואז - קהל ענק של אנשים שנאספו והתקהלו, היו מתפללים, מהללים, ועם ידיהם צמודות מונחות מעל ליבם אומרים: ׳מי יתן ואדם זה, לאחר התפרקות הגוף, לאחר המוות, יופיע בחוסר-כל, ביעד רע, במישורי-קיום הנמוכים, בגיהינום!׳. האם אותו אדם, בעקבות התפילות, דברי-ההלל וההקפות של אותו קהל אנשים - לאחרהתפרקות הגוף, לאחר המוות, יופיע-מחדש בחוסר-כל, ביעד רע, בעולמות הנמוכים של הגיהנום?״


״לא, אדוני״


״נניח ואדם השליך צנצנת של גהי (חמאה מזוקקת) או צנצנת שמן לתוך אגם עמוק של מים, בו תתפרק הצנצנת. רסיסי ושברי הצנצנת ישקעו במים, בעוד הגהי או השמן יצופו מעל פני המים.

ואז - קהל ענק של אנשים שנאספו והתקהלו, היו מתפללים, מהללים, ועם ידיהם צמודות מונחות מעל ליבם אומרים: ׳שקע במים, הו גהי/שמן! צלול אל תוך המים, הו גהי/שמן!׳.

ם אתה סבור שאותו גהי/שמן - בעקבות התפילות, דברי ההלל וההקפות של קהל גדול זה של אנשים - היה שוקע וצולל אל תוך המים?״


״לא, אדוני״


״כך המקרה בנוגע לכל אדם הנמנע מנטילת-חיים, נמנע מגניבה, נמנע מיחסי-אישות בלתי-ראויים; נמנע משקר, אינו דובר דיבור מפלג, צורם או אמירת דברי סרק; אינו חמדן ואינו נושא מחשבות זדון או אוחז בהשקפות-שגויות.

אף אם קהל ענק של אנשים שנאספו והתקהלו, היו מתפללים, מהללים, ועם ידיהם צמודות מונחות מעל ליבם אומרים: ׳מי יתן ואדם זה, לאחר התפרקות הגוף, לאחר המוות, יופיע בחוסר-כל, ביעד רע, במישורי-קיום הנמוכים, בגיהינום!׳ - עדיין, אותו אדם, בהתפרקות הגוף, לאחר המוות, יופיע מחדש ביעד טוב, בעולם שמיימי.״


כאשר המבורך סיים דבריו, אסיבאנדהאקפוטה ראש הכפר פנה אל המבורך ואמר: ״נפלא, אדוני! נפלא! כמי שמיישר את מה שעקום, מגלה את מה שחבוי, מגלה את הדרך הנכונה למי שאיבד דרכו, או הנושא מנורת-שמן אל החשיכה על מנת שבעלי-עיניים יוכלו לראות צורות, באותו האופן המבורך - דרך שורות רבות של נימוקים - הפך את הדהמה לצלולה. אני לוקח מחסה במבורך, בדהמה ובקהילת הנזירים. מי יתן והמבורך יזכור אותי כתלמיד בעל בית אשר בא לחסות בו לכל החיים מיום זה ואילך״.


[SN 42.6]


הסוטרה באנגלית (שתורגמה מפאלי בידי ת׳אניסארו ביקהו) זמינה בלינק הבא:33 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page