top of page
  • תמונת הסופר/תאיתן

הדרשה אודות לימודו של אראקה - Arakenānusasani Sutta

עודכן: 17 במאי 2020

״היה היה, נזירים, מורה רוחני בשם אראקה,אשר היה חופשי מתשוקה לתענוגות חושים. היו לו מאות רבות של תלמידים והוא לימד את הדהמה באופן הבא: ׳חיי אדם קרובים (באורכם) לכלום - מוגבלים, מועטים, מלאי מתח ויאוש. על אדם לגעת באמת זו בחכמה, לפעול בצורה מיומנת ומיטיבה, ללכת בדרך הרוחנית. משום שלאדם הנולד - אין מפלט מהמוות׳״.


"כשם שאגל-טל על ראש עלה דשא נעלם עם עליית החמה ולא נשאר זמן רב, באותו האופן, ברהאמינים, חיי אדם הם כמו אגל-טל - מוגבלים, מועטים, מלאי במתח ויאוש. על אדם לגעת באמת זו בחכמה, לפעול בצורה מיומנת ומיטיבה, ללכת בדרך הרוחנית. משום שלאדם הנולד - אין מפלט מהמוות״.


״כשם כשדוות-הגשם שולחות גשם בטיפות גדולות, ובועת-מים בשלולית נעלמת במהירות ולא שוהה זמן רב, באותו האופן, ברהאמינים, חיי אדם הם כמו בועת מים - מוגבלים, מועטים, מלאי במתח ויאוש. על אדם לגעת באמת זו בחכמה, לפעול בצורה מיומנת ומיטיבה, ללכת בדרך הרוחנית. משום שלאדם הנולד - אין מפלט מהמוות״.


״כמו קו המופיע במים במשיכת מקל ונעלם במהירות, באותו האופן, ברהאמינים, חיי אדם הם כמו קו המופיע במים במשיכת-מקל - מוגבלים, מועטים, מלאי במתח ויאוש. על אדם לגעת באמת זו בחכמה, לפעול בצורה מיומנת ומיטיבה, ללכת בדרך הרוחנית. משום שלאדם הנולד - אין מפלט מהמוות״.


״כשם שנהר הזורם במורד ההרים, זרמו מהיר, סוחף כל מה שנקרה בדרכו, ואין אף רגע, ולא הזעיר ביותר, שבו הוא עומד במקום, אלא שוצץ קדימה וזורם הלאה, באות האופן, ברהאמינים, חיי אדם דומים לנהר הזורם במורד ההרים - מוגבלים, מועטים, מלאי מתח ויאוש. על אדם לגעת באמת זו בחכמה, לפעול בצורה מיומנת ומיטיבה, ללכת בדרך הרוחנית. משום שלאדם הנולד - אין מפלט מהמוות״.


״כשם שאדם חזק היורק בקלות רוק אשר הצטבר בקצה לשונו, באותו האופן, ברהאמינים, חיי אדם דומים לטיפת הרוק - מוגבלים, מועטים, מלאי מתח ויאוש. על אדם לגעת באמת זו בחכמה, לפעול בצורה מיומנת ומיטיבה, ללכת בדרך הרוחנית. משום שלאדם הנולד - אין מפלט מהמוות״.


כשם שפיסת בשר זעירה הנזרק לתוך מחבת ברזל לוהטת נעלם ולא נשאר זמן רב, באות האופן, ברהאמינים, חיי אדם דומים לפיסת בשר זעירה - מוגבלים, מועטים, מלאי מתח ויאוש. על אדם לגעת באמת זו בחכמה, לפעול בצורה מיומנת ומיטיבה, ללכת בדרך הרוחנית. משום שלאדם הנולד - אין מפלט מהמוות״.


״כשם שפרה המובלת לבית-המטבחיים, מתקרבת בכל צעד שעושה לעבר שחיטתה, מתקרבת למותה, באותו האופן, ברהאמינים, חיי אדם דומים לחיי פרה המובלת לשחיטה - מוגבלים, מועטים, מלאי מתח ויאוש. על אדם לגעת באמת זו בחכמה, לפעול בצורה מיומנת ומיטיבה, ללכת בדרך הרוחנית. משום שלאדם הנולד - אין מפלט מהמוות״.


"באותו זמן, נזירים, בני-אדם חיו כ-60,000 שנה, נשים היו מגיעות לגיל-נישואין כאשר הן בנות 500. באותה התקופה, היו (רק) שישה סוגי סבל: קור, חום, רעב, צמא, והצורך לעשות צרכים. ולמרות שחיי האדם אז היו ארוכים הרבה יותר, עם כה מעט סוגי סבל, כך המורה אראקה לימד את הדהמה לתלמידיו: חיי אדם קרובים (באורכם) לכלום - מוגבלים, מועטים,מלאי מתח ויאוש. על אדם לגעת באמת זו בחכמה, לפעול בצורה מיומנת ומיטיבה, ללכת בדרך הרוחנית. משום שלאדם הנולד - אין מפלט מהמוות״.


בעת הנוכחית, נזירים, אדם הדובר אמת יאמר: חיי אדם שקולים (באורכם) לכלום- מוגבלים, מועטים, מלאי מתח ויאוש. על אדם לגעת באמת זו בחכמה, לפעול בצורה מיומנת ומיטיבה, ללכת בדרך הרוחנית. משום שלאדם הנולד - אין מפלט מהמוות״.


״בעת הנוכחית, נזירים, אדם החי חיים ארוכים חי כמאה שנים או מעט יותר. בחייו של אדם החי מאה שנים, האדם חי 300 עונות: 100 עונות קור, 100 עונות חום, 100 עונות גשמים. בחיי אדם החי 300 עונות, אדם חי כ-1,200 חודשים: 400 חודשי קור, 400 חודשי חום, ו-400 חודשי גשמים. בחייו של אדם החי כ-1,200 חודשים: אדם חי 2,400 שבועות-כפולים, אדם חי כ-36,000 ימים: 12,000 ימים של קור, 12,000 ימים של חום ו12,000 ימים של גשמים. בחייו של אדם החי 36,000 ימים, אדם אוכל 72,000 ארוחות: 24,000 ארוחות בקור, 24,000 ארוחות בחום, ו-24,000 ארוחות בגשמים - כולל הזמן בו הוא יונק את חלב אימו או נמנע מאכילה בעקבות מכשולים. אלו המכשולים לאכילה: כאשר אדם אינו אוכל מתוך כעס, כאשר אדם סובל או במתח-רב, כאשר אדם אינו אוכל עקב מחלה, כאשר אדם אינו אוכל ביום-אופוסאטה (יום תרגול שמונת-כללי המוסר) וכאשר אדם אינו אוכל משום הוא עני״.


"כך, נזירים, שקלתי את חייו של אדם החיי כ-100 שנים: שקלתי את אורך חייו, שקלתי את העונות, את השנים, את החודשים, את השבועות, את הלילות, את הימים, את הארוחות, את המכשולים לאכילה. מתוך חמלה, עשיתי את מה שעל כל מורה שרווחת תלמידיו חשובה לו לעשות. הנה כאן ישנם שורשי עצים, ושם מקומות שהיה; תרגלו ג׳האנה, נזירים. אל תהיו חסרי זהירות. אל תתחרטו על כך מאוחר יותר. זהו המסר שלי עבורכם״.


[AN 7:70]


הסוטרה באנגלית (שתורגמה מפאלי בידי ת׳אניסארו ביקהו) זמינה בלינק הבא:


התמונה מתוך אתר Pixabay

35 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page