top of page
  • תמונת הסופר/תאיתן

Chiggala Sutta (2) - הדרשה אודות חישוק העץ

״נזירים, נניח וארץ עצומה זו היתה הופכת למסה אחת של מים, ואדם היה משליך חישוק עץ על פניה. רוח מזרחית היתה סוחפת אותו (החישוק) מערבה; רוח מערבית היתה סוחפת אותו מזרחה; רוח צפונית היתה סוחפת אותו דרומה; רוח דרומית היתה סוחפת אותו צפונה. ונניח וצב-ים עיוור היה עולה לפני-הים פעם במאה שנים. מה דעתכם, נזירים, האם אותו צב עיוור, העולה אל פני-הים פעם במאה שנים, היה מצליח להכניס את צווארו אל תוך החישוק?״


״יהיה זה במקרה, אדון נכבד, אם אותו צב עיוור, העולה אל פני-הים פעם במאה שנה, יצליח להכניס את צווארו אל חישוק העץ.״


״באופן נדיר זה, נזירים, כך הסיכוי שתושג לידה-אנושית; כך הסיכוי שטַטְהַאגַטָה, אַרַהַנְט, ער בשלמות עצמו יופיע בעולם; כך הסיכוי שהדְהַמָה והלימוד של הטַטְהַאגַטָה יזרחו בעולם״.


״נזירים, השגתם לידה-אנושית; טַטְהַאגַטָה, אַרַהַנְט, ער בשלמות עצמו הופיע בעולם; הדְהַמָה והלימוד של הטַטְהַאגַטָה זורחים בעולם״.


״משום כך, נזירים, ראוי לעשות מאמץ על מנת להבין ׳זהו סבל׳. ראוי לעשות מאמץ על מנת להבין ׳זהו מקורו׳. ראוי לעשות מאמץ להבין ׳זהו קיצו׳. ראוי לעשות מאמץ להבין ׳זו הדרך המובילה לקץ הסבל׳.״


[SN 56.48]


הסוטרה (בתרגום לאנגלית על ידי בהיקהו בודהי) - זמינה בלינק הבא:


הצילום המדהים של Kandhal Keshvala מאתר pixabbay99 צפיות0 תגובות

Commenti


bottom of page