top of page
  • תמונת הסופר/תאיתן

הדרשה אודות סכנות עתידיות (2) - Anāgata-bhayāni

״נזירים, חמש סכנות אלו הן די והותר, כאשר הן נשקלות, בכדי להביא נזיר - זהיר, נלהב ונחוש - לחיות עבור השגת מה-שטרם-הושג ומימוש מה-שטרם-מומש. אלו חמש [סכנות]?״


״ישנו המקרה בו נזיר מזכיר לעצמו כדלקמן: ׳בעת הנוכחית אני צעיר, שערי שחור ואני ניחן בברכות הנעורים בשלב הראשון של חיי. יגיע זמן, עם זאת, בו גוף זה יזדקן. כאשר אדם מוכנע על ידי שֵׂיבָה ודְּעִיכָה, לא קל לשים לב לתורתו של המבורך. לא קל לשכון ביער מבודד או במשכני-שְׁמָמָה. לפני שדבר בלתי-רצוי, בלתי-נעים ומצער זה מתהווה, הבה ואעשה מאמץ להשגת זה-שטרם-הושג ומימוש מה-שטרם-מומש, כך - ניחן באמת זו, אחיה בשלווה גם כאשר אהיה זקן״


״זוהי הסכנה העתידית הראשונה שדי בה, כאשר היא נשקלת, בכדי להביא נזיר - זהיר, נלהב ונחוש - לחיות עבור השגת זה-שטרם-הושג ולמימוש מה שטרם-מומש.״


"יתר על כן, הנזיר מזכיר לעצמו כדלקמן: ׳בעת הנוכחית אני חופשי ממחלות וחוסר-נוחות, ניחן במערכת עיכול טובה: לא קר מדי, לא חם מדי, עם כח במתני וכושר-סיבולת. יגיע זמן, עם זאת, כאשר גוף זה יחלה. כאשר אדם מוכנע על ידי מחלה, לא קל עבורו לשים לב לתורתו של המבורך. לא קל הדבר לשכון ביער מבודד או במשכני-שְׁמָמָה. לפני שדבר בלתי-רצוי, בלתי-נעים ומצער זה מתהווה, הבה ואעשה מאמץ להשגת זה-שטרם-הושג ומימוש מה-שטרם-מומש, כך - ניחן באמת זו, אחיה בשלווה גם כאשר אהיה חולה״


״זוהי הסכנה העתידית השניה שדי בה, כאשר היא נשקלת, בכדי להביא נזיר - זהיר, נלהב ונחוש - לחיות עבור השגת זה-שטרם-הושג ולמימוש מה שטרם-מומש.״


״ישנו המקרה בו נזיר מזכיר לעצמו כדלקמן: ׳בעת הנוכחית אוכל זמין בשפע, ונדבות (מזון) קל להשיג. יגיע זמן, עם זאת, כאשר יהיה רעב: מזון יהפוך נדיר, ונדבות (מזון) יהיו קשה להשגה, ולא קל להתקיים על ידי ליקוט או בחסות אחרים. כאשר יש רעב, אנשים נאספים היכן שמזון נמצא בשפע, שם הם חיים יחדיו בצפיפות. כאשר חיים יחדיו בצפיפות ובדוחק, לא קל לשים לב לתורתו של המבורך. לא קל הדבר לשכון ביער מבודד או במשכני-שְׁמָמָה. לפני שדבר בלתי-רצוי, בלתי-נעים ומצער זה מתהווה, הבה ואעשה מאמץ להשגת זה-שטרם-הושג ומימוש מה-שטרם-מומש, כך - ניחן באמת זו, אחיה בשלווה גם כאשר יהיה רעב״


״זוהי הסכנה העתידית השלישית שדי בה, כאשר היא נשקלת, בכדי להביא נזיר - זהיר, נלהב ונחוש - לחיות עבור השגת זה-שטרם-הושג ולמימוש מה שטרם-מומש.״


"יתר על כן, הנזיר מזכיר לעצמו כדלקמן: ׳בעת הנוכחית אנשים חיים בהרמוניה, בידידות, ללא מריבות, כמו חלב מסוך במים, מביטים זה על זה בחיבה. יגיע זמן, עם זאת, בו תהיה סכנה ופלישה של שבטי פראים. בצבירת כוחם, יכתרו את אזורי הכפר. בעת סכנה, אנשים נאספים במקום בטחה. שם הם חיים יחדיו בצפיפות. כאשר אדם חי יחדיו בצפיפות ובדוחק, לא קל עבורו לשים לב לתורתו של המבורך. לא קל הדבר לשכון ביער מבודד או במשכני-שְׁמָמָה. לפני שדבר בלתי-רצוי, בלתי-נעים ומצער זה מתהווה, הבה ואעשה מאמץ להשגת זה-שטרם-הושג ומימוש מה-שטרם-מומש, כך - ניחן באמת זו, אחיה בשלווה גם כאשר אהיה בסכנה״


״זוהי הסכנה העתידית הרביעית שדי בה, כאשר היא נשקלת, בכדי להביא נזיר - זהיר, נלהב ונחוש - לחיות עבור השגת זה-שטרם-הושג ולמימוש מה שטרם-מומש.״


"יתר על כן, הנזיר מזכיר לעצמו כדלקמן: ׳בעת הנוכחית הסנגהה מתקיימת בהרמוניה, בידידות, ללא מריבות ובאחדות. יגיע זמן, עם זאת, בו הסנגהה תפולג. בזמן שהסנגהה מפולגת, לא קל לשים לב לתורתו של המבורך. לא קל הדבר לשכון ביער מבודד או במשכני-שְׁמָמָה. לפני שדבר בלתי-רצוי, בלתי-נעים ומצער זה מתהווה, הבה ואעשה מאמץ להשגת זה-שטרם-הושג ומימוש מה-שטרם-מומש, כך - ניחן באמת זו, אחיה בשלווה גם כאשר הסנגהה תפולג״


״זוהי הסכנה העתידית החמישית שדי בה, כאשר היא נשקלת, בכדי להביא נזיר - זהיר, נלהב ונחוש - לחיות עבור השגת זה-שטרם-הושג ולמימוש מה שטרם-מומש.״


״חמש סכנות אלו הן די והותר, כאשר הן נשקלות, בכדי להביא נזיר - זהיר, נלהב ונחוש - לחיות עבור השגת מה-שטרם-הושג ומימוש מה-שטרם-מומש.״


(AN 5:78)


הסוטרה באנגלית (שתורגמה מפאלי בידי ת׳אניסארו ביקהו) זמינה בלינק הבא:

51 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page