top of page
  • תמונת הסופר/תאיתן

אדם כועס (Kodhana Sutta)

"שבעה דברים אלו - המשמחים אויב ותורמים למטרתו - מתהווים כאשר גבר או אישה שרויים בכעס. אלו שבעה?


ישנו המקרה בו אויב מאחל לאויבו: ״מי יתן ואדם זה יהיה מכוער״. מדוע? משום שאויב אינו מרוצה ממראהו הטוב של אויבו.

כאשר אדם כועס, מוכנע על ידי כעס, מדוכא בידי כעס - גם אם יהיה רחוץ-היטב, מרוח בשמנים, לבוש בבגדים לבנים, שערו וזקנו מסופרים-היטב - יראה מכוער, רק משום שהכעס גבר עליו. זה הדבר הראשון המביא שמחה לאויב ותורם למטרתו, כאשר גבר או אישה שרויים בכעס.


יתר על כן, אויב מאחל לאויבו:״ מי יתן ושנתו של אדם זה תהיה רעה״. מדוע? משום שאויב אינו מרוצה משנתו הטובה של אויבו. כאשר אדם כועס, מוכנע על ידי כעס, מדוכא בידי הכעס - גם אם ישן על מיטה עם שמיכה לבנה, מכוסה בכיסוי צמר, עם מצעים רקומי-פרחים, מעליה שטיח העשוי מעור צבי, עם חופה מעליה, או על ספה בעלת כריות אדומות בכל קצה - שנתו אינה טובה, משום שהוא מוכנע על ידי הכעס. זה הדבר השני המביא שמחה לאויב ותורם למטרתו, כאשר גבר או אישה שרויים בכעס.


יתר על כן, אויב מאחל לאויבו:״ מי יתן ואדם זה לא ירוויח״. מדוע? משום שאויב אינו מרוצה מרווחיו של אויבו. כאשר אדם כועס, מוכנע על ידי כעס, מדוכא בידי הכעס - גם כאשר הוא סופג הפסד - הוא חושב שהרוויח, וגם כאשר הוא מרוויח, הוא חושב שהפסיד. כאשר הוא נאחז ברעיונות אלו העומדות בסתירה לאמת, הם מובילים לסבל ואובדן לטווח-ארוך - משום שהוא מוכנע על ידי הכעס. זה הדבר השלישי המביא שמחה לאויב ותורם למטרתו, כאשר גבר או אישה שרויים בכעס.


יתר על כן, אויב מאחל לאויבו:״ מי יתן ואדם זה לא יהיה בעל עושר״. מדוע? משום שאויב אינו מרוצה מעושרו של אויבו. כאשר אדם כועס, מוכנע על ידי כעס, מדוכא בידי הכעס - כל עושר שיהיה לו, שהרוויח במאמצים ויזמות, אשר הרוויח בכח זרועו, בזעת אפו וביושר - המלך מצווה להחרים את רכושו (כעונש/קנס על התנהגותו), רק משום שאדם זה מוכנע על ידי כעס. זה הדבר הרביעי המביא שמחה לאויב ותורם למטרתו, כאשר גבר או אישה שרויים בכעס.


יתר על כן, אויב מאחל לאויבו:״ מי יתן ולאדם זה יהיה מוניטין רע״. מדוע? משום שאויב אינו מרוצה כשלאויבו יש מוניטין טוב. כאשר אדם כועס, מוכנע על ידי כעס, מדוכא בידי הכעס - כל שם טוב שרכש לעצמו בהיותו זהיר, קורס ונעלם, רק משום שאדם זה מוכנע על ידי כעס. זה הדבר החמישי המביא שמחה לאויב ותורם למטרתו, כאשר גבר או אישה שרויים בכעס.


יתר על כן, אויב מאחל לאויבו:״ מי יתן ולאדם זה לא יהיו חברים״. מדוע? משום שאויב אינו מרוצה כשלאויבו יש חברים. כאשר אדם כועס, מוכנע על ידי כעס, מדוכא בידי הכעס - חבריו, רעיו וקרוביו ימנעו ממנו וישמרו מרחק - רק משום שאדם זה מוכנע על ידי כעס. זה הדבר השישי המביא שמחה לאויב ותורם למטרתו, כאשר גבר או אישה שרויים בכעס.


יתר על כן, אויב מאחל לאויבו:״ מי יתן ואדם זה, לאחר התפרקות הגוף, לאחר המוות, יוולד מחדש במישור קיום נמוך של גיהנום!״. מדוע?משום שאויב אינו מרוצה כשאויבו מגיע לגן-עדן. כאשר אדם כועס, מוכנע על ידי כעס, מדוכא בידי הכעס - הוא פועל בצורה שגויה ומזיקה בגוף, בצורה שגויה ומזיקה בדיבור ובצורה שגויה ומזיקה בתודעה. בפועלו בצורה שגויה ומזיקה בגוף, בדיבור ובתודעה - בהתפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא נולד מחדש במישור קיום נמוך של גיהנום - רק משום שאדם זה מוכנע על ידי כעס. זה הדבר השביעי המביא שמחה לאויב ותורם למטרתו, כאשר גבר או אישה שרויים בכעס.


אלו הם שבעת הדברים - המשמחים אויב ותורמים למטרתו - המתהווים כאשר גבר או אישה שרויים בכעס.


אדם כועס נראה כמכוער וישן גרוע.

כשהוא מרוויח - הופך זאת להפסד,

בעשיית נזק במילים ומעשים.

אדם המוכנע על ידי כעס הורס את עושרו.

מוטרף על ידי כעס הוא הורס את מעמדו.

קרוביו, חבריו ועמיתיו נמנעים ממנו.

כעס מביא לאובדן.

כעס מעלה בלהבות את התודעה.

הוא אינו מבין שכעסו נולד מתוכו.

אדם כועס אינו יודע את טובתו.

אדם כועס אינו רואה את הדהמה.

אדם הנכבש על ידי כעסו נמצא בחשיכה.

הוא מוצא שמחה במעשים רעים כאילו שהיו טובים, אך לאחר מכן, כאשר כעסו נרגע, הוא סובל כאילו נשרף בלהבה.

הוא מקולקל ומעורפל,

כמו אש העטופה בעשן.


כאשר הכעס מתפשט,

כאשר אדם הופך כועס,

אין לו בושה, לא פחד ממעשים רעים,

אינו דובר בשפה מכבדת.

משום שלאדם המוכנע על ידי כעס - דבר אינו מאיר.


אמנה את המעשים המביאים לחרטה,

אשר רחוקים מהלימוד.

הקשיבו!

אדם כועס הורג את אביו,

הורג את אמו,

הורג בראהמינים ואנשים רגילים.

רק בזכות מסירותה של אמא,

אדם רואה את העולם,

אך אדם כועס מסוגל להרוג (אפילו) את זו שהעניקה לו חיים.

כמו כל אדם - כל הברואים יקרים לעצמם,

אך אדם כועס, משוגע,

יכול להרוג עצמו בדרכים רבות: בחרב, ברעל או לתלות עצמו בחבל בעמק הר.


בעשיית מעשים אלו,

ההורגים ברואים ואלימים כלפי עצמו,

אדם כועס אינו מבין שהוא נהרס.


מלכודתו של מארה, בצורת כעס,

שוכנת במערת הלב:

עקרו אותה בעזרת שליטה-עצמית,

כושר הבחנה, התמדה והשקפה-נכונה.

אדם נבון יעקור כל אחת מצורות ההתנהגות הבלתי-מיומנות.

אמנו עצמכם כך: מי יתן ולא אהיה מעורפל


חופשי מכעס ובלתי-מוטרד,

חופשי מחמדנות, ללא כמיהה,

מבויית, כעסך ננטש,

חופשי מסוּרְךָ - תהיה חופשי מכבליך."


הסוטרה באנגלית (שתורגמה מפאלי בידי ת׳אניסארו ביקהו) זמינה בלינק הבא:

AN 7.60, PTS: A iv 94(התמונה באדיבות אתר Pexels - המספק תמונות לשימוש חופשי)

48 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page